linkdin

Our Solutions

abra מספקת מגוון פתרונות טכנולוגיים המשתלבים זה עם זה בסינרגיה.

בזכות היכולת לשלב בין פתרונות טכנולוגיים שונים ולעבוד מול יעדים עסקיים,
אנו יודעים להתאים פתרון ייעודי לכל חברה על פי צרכיה והיקפה.

abra שותפה עסקית של יצרני התוכנה הגדולים בעולם:
Microsoft, Salesforce, SAP, Oracle, monday.com
Priority, Oro, Magento, AWS, Red Hat

השותפים העסקיים שלנו