linkdin
We create results

פינטק

פתרונות מתקדמים לתחום הפינטק

אברא מובילה במתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לתחום הפינטק ומעמידה לרשות לקוחותיה צוות בעל מומחיות רחבה בתחומי הפיתוח, מערכות מידע ו- IT, פתרונות סייבר, בדיקות ואוטומציות, מערכות CRM,מערכות ERP, פתרונות BI ועוד.

הזדמנויות עסקיות חדשות

אברא מייצרת לארגוני פינטק הזדמנות ליצירת ארגון טכנולוגי השואף קדימה ומתאים לאקלים העסקי החדש. כלל הפתרונות הם של המותגים המובילים בעולם, מותאמים באופן אישי לערכי הארגון והצרכים הייחודיים שלו.

צוות שעובד בשיא הטכנולוגיה

כדי לספק פתרונות טכנולוגיים חדשניים, הצוות מבצע אפיון מקיף של הצרכים הטכנולוגיים ומאתר את הפתרונות הטובים והמתאימים מבחינה רגולטורית לתחום הפינטק. המטרה היא לייעל את פעילות הארגון באמצעות בריאה של טכנולוגיה חדשה.

We create results impact

אנחנו מדברים עסקים