linkdin
פברואר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח OPYO עם פתרון Cyber Consulting

OPYO הנה חברה המספקת שירותי אשראי לחברות בעלות משאבים מוגבלים ומספקת מענה לצרכים המשתנים היומיומיים של החברה. חברת OPYO מחוברת לעסקאות היומיומיות של הלקוח בדגש על מודלים חזקים ויכולות AI, המקושרים לנהגים עסקיים, הממוקדים בשיפור התהליכים. המערכת נועדה לזהות חוסר יעילות, סיכון, הזדמנויות נקודתיות וקריאה לפעולה מיידית. חברת OPYO עוסק בייצור ערך: לזהות, לכמת ולפעול.

לאור השירות שחברה מספקת נדרשה OPYO  לעמוד בתקן אבטחת המידע ISO 27001  על מנת לוודא כי כלל המידע הרגיש של לקוחותיהם מוגן ומאובטח.

על מנת לעמוד באתגר, פנתה OPYO לחברת abra כחברה המובילה בתחום ה- Cyber Consulting  לליווי להסמכה לתקני ורגולציות אבטחת המידע והסייבר, והמתמחה בהבנת התהליכים העסקיים והתפעוליים בארגונים בגדלים ויכולות משאביות שונות. הבחירה ב- abra הייתה אבן הדרך הראשונה להסמכת החברה לתקן ISO27001.
למרות אתגרים בתחילת הדרך שגרמו לעיכובים התאימה abra  את עצמה לדרישות ואילוצי הלקוח והתהליך התקדם בקצב מהיר וביעילות, הרבה מעל המצופה.

בסוף התהליך ולאחר שחברת OPYO עברה את המבדק בהצלחה יתרה, קיבל היועץ המוביל  ממנכ"ל החברה, את חוות הדעת אודות התהליך:

"מבקש לציין את הערכתנו הגדולה לעבודתך המסורה.  

נפגשנו במחצית הדרך כאשר התהליך התעכב והסיום לא נראה באופק.  

מרגע שנכנסת לעניינים לקחת אחריות מלאה בתמיכתו של אלון להביא אותנו לקו הגמר,

בשיטתיות, בנועם, במקצועיות ובאחריות

תוך הפרדה בין העיקר לטפל, פיתוח יכולת פנימית והבנת התהליך גם אצלנו.  

שמחים על הבחירה בכם כשותפים לתהליך."