linkdin
אוקטובר 6, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח עוף טוב שבחר באברא להטמעת מערכת ERP

חברת עוף טוב עוסקת בייצור ומכירת מוצרי עוף טריים וקפואים ומעובדים. החברה עוסקת  בכל שרשרת הערך של ייצור מוצרי העוף הכוללת: משלב ייצור האפרוחים ועד מכירה והפצה ישירה ובאמצעות אסם.

מטרות הפרויקט:

הטמעת מערכת Microsoft Dynamics ERP  אשר תתמוך במטרות הארגון ובצורכי הארגון להתמודדות עם השוק הדינאמי של העוף בישראל.

עוף טוב כוללים 3 תאגידים/מפעלים עיקריים: תאגיד גידול העופות, תאגיד תוצרת טרייה/קפואה, תאגיד המוצרים המוכנים. הפרויקט תוכנן להתבצע בשלבים ולהתפרס על תקופה של כ- 3 שנים.

התהליך שבוצע:

החלפת מערכת המידע בכל אחד מהתאגידים הפרויקט כלל: כספים, תמחיר, תקציב, מלאי, WMS, אחזקה.

בחטיבת המוצרים הפרויקט כלל את מערך הייצור עם מימוש מערכת MES (רצפת ייצור).

האתגר העיקרי הוא הדינאמיות של ארגון אשר מקבל עופות חיים במהלך היום ומפיץ מהם מוצרים ארוזים בשעות הלילה של אותו יום תוך החלפת מאות תוכניות פרטיות ואיי תוכנה שיושמו ב- 40 שנה למערכת אינטגרטיבית אחת מרכזית.

האסטרטגיה כללה 3 שלבים עיקריים ובתוכם שלבים ביניים על מנת לא להכביד על הארגון בביצוע מפץ גדול. במסגרת היישום הצלחנו להקטין את התקציב ע"י מיקוד ב- Best Practice של המערכות.

הערך ללקוח:

הפתרון שהוטמע משרת את עוף טוב בצורה רוחבית ומספק כלים תפעוליים וניהוליים לצוות הניהולי כולל כלי בקרה תכנון ושליטה.

abra עמדה בלוחות הזמנים ובתקציב הנדרש ואפשרה לחברת עוף טוב לעלות לאוויר בזמן/

ניהול השינוי ליווה את הפרויקט לכל אורכו, משלב האפיון וההגדרות דרך שלבי היישום והעליה לאוויר, תוך מעורבות וייעוץ מלאים מטעמנו, כאשר השינויים העיקריים היו במערך ההפצה, ניהול מלאי התוצ"ג.

בנוסף יושמה מערכת  BI בגמר העלייה לאוויר כאשר על פי צורכי הארגון מימשנו את עולמות ה- BI של השיווק וההפצה, הכספים ובהמשך גם לתחום הייצור, התמחיר והתקציב.