linkdin
פברואר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח Elbit Systems עם פתרון BI 

האתגרים העסקיים של הלקוח:

  •  קושי לראות תמונה 360 על פורטפוליו הפרויקטים.
  •  קושי לזהות ולהבין מה דחוף, חשוב וחייב התערבות מיידית.
  •  ריבוי מערכות ונתונים מייצר עיסוק מוגזם באיסוף נתונים ומצגות להנהלה.
  •  קושי בזיהוי מראש של חסמים וטיפול פרואקטיבי.

הפתרונות שלנו:

  • שילוב מידע על הפרויקט ממערכות שונות, להניע לפעולה ובסוף לקבל החלטה.
  •  הגדרת KPIs חכמים.
  • "הארה בפנס" איפה הבעיות או היכן צפויות להיות בעיות ונדרשת מעורבות שלו.

היתרונות ללקוח:

  • הקטנת המאמץ ומשך הזמן מרגע שאלת השאלה ועד לקבלת תשובה.
  • שפה אחת ללא קשר מאיזו מערכת מגיעים הנתונים.
  • מיקוד השיח על החריגים וקבלת החלטות.

למה דווקא abra?

abra  מיישמת פתרונות מתקדמים (לדוגמא:Gamification) בפתרונות ה- BI.

כחלק מאפיון ועיצוב הפתרון, abra משלבת מומחה תוכן למיקסום הערך העסקי וחיבור אופטימלי לתהליך העסקי.

abra מקפידה על הטמעת פתרונות ה- BI כחלק מהתהליכים העסקיים ובשגרות הניהול.