linkdin
אוקטובר 6, 2022

סיפור הצלחה אצל קבוצת לובינסקי שבוחרת באברא להטמעת מערכת ERP ו- CRM

קבוצת לובינסקי אחת מיבואניות הרכב הגדולות במדינה, עוסקת במכירת רכבים, הפעלת מוסכים ועוד, המעסיקה כ- 1,000 עובדים ועם מחזור מכירות שנתי של מאות מיליוני שקלים.

מטרות הפרויקט:

פרויקט הטמעת של ERP ו- CRM המבוסס על מערכת Microsoft Dynamics וכלל הטמעת מערכת WMS בארגון של מאות משתמשים, מוסכים בכל הארץ.

הפרויקט כלל יישום תהליכי מכירות, ניהול לידים, הזדמנויות, קליטת הזמנות של רכבים, משלוחים והתחשבנויות.

הפרויקט דרש יצירת יכולת ללקט ולהפיץ אלפי פריטים לעשרות מוסכים בכל רחבי הארץ תוך זמן קצר (שעתיים) ממועד קבלת ההזמנה.

התהליך שבוצע:

לקראת כניסה לפרויקט הוכנו מסגרות תקציביות ואומדנים, אבני דרך ולוחות זמנים למימוש.
כמו כן, הוכנו מסמכי תיחום SOW, מסמכי אפיון רבים ותכניות לטיוב והסבת נתונים. בנוסף הוכנו תוכניות בדיקה ותכניות הדרכה.
במסגרת הפרויקט הוכנו תכניות עבודה מפורטות לכל אחד משלביו. תכניות העבודה נבחנו על בסיס שבועי שוטף ועודכנו בהתאם לצורך.
הוכנה תכנית cut over לעלייה לאוויר ולתמיכה אחרי העליה לאוויר.
לקראת הפעלת פרוייקט ה WMS תוכננו ובוצעו מעל 30 סימולציות באתר המרלו"ג החדש, הטמעת המערכת כללה:

  • מערכת פיננסית
  • מערכת תמחיר
  • מערכת תכנון ועיתוד מלאי הכוללת ממשקים ל SO99 רכש כולל מודול יבוא מורחב
  • מלאי ומחסנים
  • ניהול פקודות עבודה להכנת קיטים
  • מכירות
  • WMS מורחב
  • BI

הערך ללקוח:

במסגרת הפרויקט הוכנו תכניות עבודה מפורטות לכל אחד משלביו שנבחנו על בסיס שבועי שוטף.

במסגרת הפרויקט הוכנה על ידינו, תכנית מפורטת להעברת המרלו"ג (בהיקף של מיליוני פריטים) לאתר מעוין שורק. הפיתוח, הבדיקות והסימולציות הושלמו לפני מועד זה.
הפרויקט עלה לאוויר בהצלחה. מועד הפעלת ה WMS הושלם בלוז המתוכנן, המערכת עמדה ביעדי הליקוט וההפצה והשתפרה במאות אחוזים ביחס לתפוקות הליקוט לפני הפעלת המערכת.