linkdin
פברואר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח קבוצת G1 עם פתרון מערכת Priority ERP

פרויקט שילוב מערכת כוח אדם ונוכחות עם מערכת Priority ERP ומחשוב פתרון לתמיכה באזיקים אלקטרוניים בשב"ס.
קבוצת ג'י וואן מורכבת ממספר חברות העוסקות בהקמה והפעלה של מערכי אבטחה ובטחון ומעסיקה מעל 7,000 עובדים בפריסה ארצית הנותנים שירות 24 שעות, 7 ימים בשבוע.
פרויקט שילוב מערכת כוח אדם ונוכחות עם מערכת Priority ERP  וכן פרויקט מחשוב התמיכה באזיקים האלקטרוניים בשב"ס.

מטרת הפרויקט
• ניהול עובדים והסכמים.
• ניתוח שעות תוך עמידה בחוקי העבודה.
• הסכמים קיבוציים והכללים הנהוגים כיום ב- G4S.
• ניהול הסכמי לקוח.
• מודול משאבי אנוש.
• ממשק למערכת ה- Billing (בשלב ראשון למרחב ובשלב שני לפריוריטי).
• ממשקים למערכת השכר.
• מערכת דיווח שעות טלפונית תוך עמידה בנהלים המקובלים בתעשייה.
הקמה של מערכת CRM שתעבוד בתיאום מול המערכות במוקדים השונים עם ממשקים לשב"ס.

הפתרונות שלנו והיקף הפרויקט

• ליווי וייעוץ בפרויקט מורכב של ניהול כל החברה במערכת Priority ERP, כולל מודול בילינג וגביה מול אלפי לקוחות ועבור מעל 7,000 עובדים .
• מיפוי, הכנת דו"ח ביניים ואישורו מול הלקוח.
• סגירת תפיסת הפתרון מול הגורמים הקובעים.
• בניית תוכנית עבודה מפורטת ומעקב על ביצועה.
במסגרת הפרויקט בוצעה כניסה מהירה לפרויקט בלו"ז צפוף, לימוד ואפיון צרכים, בניית תוכנית.

הערך ללקוח

הפרויקט הינו יוצא דופן מאחר ועל פי דרישת לקוחות ממשלתיים גדולים, יש תלות בין חיוב הלקוחות לבין משכורות העובדים שמחייבת הצגת נתוני שכר בעת דרישת התשלום.
תפקיד אברא היה לקדם את הפרויקט באפיון, בתוכנית העבודה ובהתארגנות המשתמשים לפרויקט. לשם כך ליווינו את בניית האפיונים, תוכנית העבודה עד הביצוע בפועל.