linkdin
01/10/2022

שילוב אוכלוסיות ממודרות בתעשייה

אברא פועלת על מנת לספק פתרון לבעיית מחסור העובדים בהייטק ולאפשר לאוכלוסיות ממודרות, שסובלות מתת ייצוג להשתלב בתעשייה.
אברא שותפה במספר מיזמים הנותנים מענה לאתגרים הללו ופועלים בשותפות עם קרן פורטלנד, ביניהם: לוטוס, פורסא, ביונד דב וסמנה.
עמותת לוטוס מקדמת נשים דרוזיות לעצמאות כלכלית ושמה לה למטרה לאפשר לנשים בחברה הדרוזית לשלב מסורת עם חדשנות ולהשתלב בתפקידים טכנולוגיים בהייטק, תוך עבודה מתוך מתחם נשי בדליית אל כרמל.
מיזם פורסא נותן פתרון לתת הייצוג של החברה הערבית בהייטק ומסייע לבני החברה הערבית, בעלי תואר אקדמי טכנולוגי, למצוא עבודה בתפקידים טכנולוגיים מתקדמים בתעשייה.
תכנית Beyond Dev הינה תכנית ייחודית שמטרתה לשלב בתעשיית ההייטק צעירים מהחברה הערבית בעלי תואר אקדמאי, שאינו בהכרח טכנולוגי.
ולאחרונה הוקם בזרזיר מיזם Samana, שהוא מיזם חדשני שמטרתו לשלב נשים בדואיות בעלות כישורים גבוהים להשתלב בתעשיית ההייטק, ללא התפשרות על תרבות וערכי המסורת הבדואית.
בוגרי התוכניות הללו עוברים תהליכי מיון מוקפדים, הכשרה מקצועית וליווי אישי בתהליך ההשתלבות בתעשיית ההייטק בישראל.
אנחנו שמחים וגאים לשתף שהצלחנו לשלב עשרות ממשתתפי המיזמים הללו וכיום הצעירים והצעירות עובדים על פרויקטים מגוונים אצל לקוחות גדולים שלנו.