linkdin
פברואר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח משרד הבינוי והשיכון עם פתרון BI 

האתגרים העסקיים של הלקוח:

  • היכולת לחבר את הדרג הניהולי לדרג הביצוע – תרגום של היעדים והמיקודים העסקיים לתהליך העבודה בשטח.
  • כיצד מניעים את גופי הביצוע למימוש היעדים והמיקודים האסטרטגיים.

הפתרונות שלנו:

  • פתרון BI  אורז ומנגיש לכל סגמנט משתמשים את המידע באופן פשוט וויזואלי.
  • הפתרון מניע לפעולה וממקד את העשייה בשטח באופן ישיר, ללא צורך בתיווך.
  •  ההנגשה והוויזואליים הותאמו לשפה המקצועית ולתהליך העבודה של המשתמש.

היתרונות ללקוח:

  • חיבור המיקודים והיעדים האסטרטגיים לעשייה היומיומית של דרג הביצוע, באופן מהיר, יעיל, ללא Overhead ניהולי נוסף.
  • שקיפות ושפה אחידה בין כל השכבות בארגון ובין הנהלה לשטח.
  • הנעה לפעולה של דרג הביצוע במינימום מאמץ.

למה דווקא abra?

abra  מתאימה את הפתרון לצורך.  לכל לקוח נארז ומונגש המידע לפי אופי הפעילות וסוג המשתמשים.

abra שמה דגש על הנגשה ידידותית ויצירתית המצמצמת כמעט לחלוטין את הצורך בהדרכות והטמעה מורכבת וממושכת