linkdin
אוקטובר 19, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח מן השקיה לפתרון פיתוח אפליקציה ומערכת Web

פיתוח אפליקציה ואתר אינטרנט המעבירים לחקלאי את נתוני השדה שלו על מנת שיוכל לקבל החלטות טובות יותר על צורת ההשקיה והטיפול בשדה.

הלקוח-

חברת מן השקיה מתמחה בתחומי החקלאות המדייקת ושירותי החישה מרחוק.

החברה הינה חברה בת של חברת ריווליס, בעלת מחזור שנתי של מעל 320,000,000$ בשנה.

מטרות הפרויקט-

פיתוח אפליקציה ואתר אינטרנט המעבירים לחקלאי את נתוני השדה שלו על מנת שיוכל לקבל החלטות טובות יותר על צורת ההשקיה והטיפול בשדה.

תיאור עיקרי הפרויקט-

שלב 1: אפיון מפורט של המערכת, התהליך כלל סקר על עבודה שכבר נעשתה ולקיחת  אחריות על המשך הפיתוח.

שלב 2: סקר סיכונים כולל והמלצות לדרכים להמשך פיתוח.

בשלב השלישי: לבקשת הלקוח לקחנו אחריות על הפרויקט, ביצענו את השיפורים הדרושים והוספנו יכולות עד לעליה לאוויר.

 

מתודולוגיית הפיתוח Scrum, עם ספרינטים של שבועיים.

תהליך העבודה הוא איטרטיבי, כאשר כל איטרציה (ספרינט) כוללת:

 

 1. תכנון הספרינט
  1. איסוף הדרישות
  2. חלוקה ל user stories
  3. הערכת מאמץ
  4. סדרי עדיפויות
  5. איסוף חומרים נדרשים
 2. פיתוח
  1. פגישות סטטוס יומיות
  2. כתיבת הקוד
  3. בדיקות
  4. אינטגרציה מתמשכת
 3. שחרור
  1. בדיקות רגרסיה
  2. QA למאפיינים חדשים
  3. תיקום באגים
  4. שחרור
 4. ייצוב גרסה
  1. בדיקות קבלה
  2. בדיקות המכסות מספר מכשירים רב
  3. בדיקות בתא
  4. תיקון באגים
  5. תמיכה מתמשכת.

הערך ללקוח-

הפרויקט הסתיים בהצלחה ועלה לכל החנויות, אנחנו מלוים את הלקוח ומדי פעם עוזרים לו בהכשרת עובדים

העליה לאוויר כללה הפצה של גרסה מקדימה ללקוחות ניסיוניים, ביקורים באתרים, ומאוחר יותר הפצה של האפליקציה לכלל המשתמשים.