linkdin
אוקטובר 6, 2022

סיפור הצלחה אצל חברת עוף גליל שבוחרת בהטמעת מערכת ERP

חברת עוף גליל מייצרת ומשווקת מוצרי עוף טריים וקפואים. החברה מפעילה את כל שרשרת הערך משלב הייצור ועד המכירה וההפצה.

מטרות הפרויקט:

העמדת מערכת מידע תפעולית וניהולית  אשר תתמוך במטרות הארגון ובצורכי הארגון להתמודדות עם השוק הדינאמי של תעשיית הפטם בישראל .

בנוסף לאחר שחברת תנובה קיבלה החלטה לסגור את מערך ההפצה שלה נדרשה עוף הגליל להקים מערך הפצה עצמאי ולהתארגן להתמודד עם אתגרים בתחום המורכב של שיווק תוצרת פטם.

התהליך שבוצע ב- 4 שלבים עיקריים:

הפרויקט נעשה  ב- 4 שלבים עיקריים, כאשר בתחילה בוצעה עבודה מקיפה שהחלה ב קביעת אסטרטגיה של מערכות מידע, דרך אפיון כלל הפתרונות הנדרשים, יציאה למכרזים לספקי משנה, ועד מימוש שבוצע בשלבים:  

  1. ישום מערך הגידול
  2. רצפת הייצור
  3. הטמעת מערכת ERP שכללה את האחזקה, רכש כללי, מלאי תוצ"ג, הפצה כספים, תמחיר ובקרה
  4. קבלת רכש חי והתחשבנות עם מגדלים

האתגר העיקרי הוא הדינאמיות של ארגון אשר מקבל עופות חיים במהלך היום ומפיץ מהם מוצרים ארוזים בשעות הלילה של אותו יום.

מאחר ועוף גליל הינה חברה ותיקה מאוד אשר במהלך 40 שנות פעילותה הקימה מאות תוכניות ומערכות שונות ולא בהכרח עם קשר ותקשורת ביניהם, על כן נדרש לבצע מהלך רחב של הקמה ותיאום למערכת אינטגרטיבית אחת מרכזית,

עמידה בלוח זמנים קצר ביותר של העלאה לאוויר של מערך הפצה תוך 3 חודשים לאור החלטה חד צדדית (הודעה של תנובה שמועד הפסקת ההפצה הוקדם ב 1/2 שנה).

הערך ללקוח:

abra עמדה בלוחות הזמנים הנדרשים ואפשרה לחברת עוף הגליל לעלות לאוויר בזמן עם מערך הפצה תוך 3 חודשים. במסגרת היישום, הצלחנו להקטין את התקציב המיועד ע"י התמקדות ב Best Practice של המערכות בכלל ו-Priority בפרט.

השלב האחרון של הפרויקט עלה לאוויר ב 1/1/20. בתקופה זאת עסקנו בהעמקת יישום בתחום ה BI,שיפור תהליכים בעזרת המערכת ועוד.