linkdin
אוקטובר 6, 2022

חברת סטנלי בלאק אנד דקר בוחרת באברא לפיתוח אפליקציות

חברת סטנלי בלאק אנד דקר עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק כלי עבודה וציוד וכן פתרונות אבטחה למגזר הפרטי, התעשייתי והמקצועי בשווקים הבינלאומיים.

מטרות הפרויקט:

פיתוח אפליקציה לאנדרואיד ו- iOS, אשר ניתן בעזרתה לשלוט על הרדיו ולשקף את הפעולות המתבצעות על קופסת המוזיקה כולל יכולת עדכון קושחה של המערכת מרחוק.

התהליך שבוצע:

שלב 1  – אינטגרציה עם יצרן החומרה כולל הגדרת הפרוטוקול תקשורת בין האפליקציה והקופסה.

שלב 2 – פיתוח מערכת דמו המדמה את פעילות המכשיר

שלב 3– פיתוח האפליקציה ועליה לאוויר באירופה ומאוחר יותר עם גירסת ארצות הברית.

שלב 4  – דיווחי אנליטיקות ונתוני שימוש באפליקציה.

מתודולוגיית הפיתוח Scrum, עם ספרינטים של שבועיים.

תהליך העבודה הוא איטרטיבי, כאשר כל איטרציה (ספרינט) כוללת:

תכנון הספרינט:

  1. איסוף הדרישות
  2. חלוקה ל user stories
  3. הערכת מאמץ
  4. סדרי עדיפויות
  5. איסוף חומרים נדרשים
 1. פיתוח
  1. פגישות סטטוס יומיות
  2. כתיבת הקוד
  3. בדיקות
  4. אינטגרציה מתמשכת
 2. שחרור
  1. בדיקות רגרסיה
  2. QA למאפיינים חדשים
  3. תיקום באגים
  4. שחרור
 3. ייצוב גרסה
  1. בדיקות קבלה
  2. בדיקות המכסות מספר מכשירים רב
  3. בדיקות בתא
  4. תיקון באגים
  5. תמיכה מתמשכת.

הערך ללקוח:

העליה לאוויר כללה הפצה של גרסה מקדימה ללקוחות ניסיוניים ומאוחר יותר הפצה של הקופסאות לרשתות ביחד עם האפליקציה.

הפרויקט הסתיים ועלה לאוויר עם גרסאות באירופה וארצות הברית.

בנוסף יצאה מהדורה של חברת בת נוספת של סטנלי עם אותו מוצר, רק עם צבעים אחרים ועוד כמה יכולות.

הפיתוח הסתיים וכל האפליקציות בחנויות, כיום אנחנו תומכים במוצר ובבקשות שעולות מפעם לפעם לשיפור המערכת.

We create results impact

אנשים. תהליכים. טכנולוגיות.