linkdin
פברואר 27, 2022

אל על בוחרים Web & Mobile

פרויקט פיתוח מערכת הזמנת טיסות וחופשות מקוון

האתגרים העסקיים של הלקוח:
אל על הגיעה ל- abra לאחר נסיון כושל בפיתוח צד הלקוח של אתר הטיסות שלהם.
הפרויקט היה חוצה יבשות: העיצוב בוצע בצרפת, פיתוח צד השרת בוצע בספרד, תחת לחץ זמנים גדול מאוד בבניית צוות פיתוח גדול.

הפתרונות שלנו והיקף הפרויקט:
הפרויקט פותח על ידי צוות המונה: ראש צוות, חמישה מפתחים ושני בודקי QA ומנהל פרויקט.
המוצר פותח בטכנולוגיית Angular ונוהל במתודולוגיה אג'ילית עם קשר ישיר עם מכלול הגורמים מספרד ומצרפת.

היתרונות ללקוח:
abra נתנה שירות מהמעלה הראשונה לחברת אל על, למדה את כל תחום המוצר ולקחה אחריות מהגורמים שכשלו במשימה זו לפניה תחת עמידה בזמנים ולשביעות רצון הלקוח.

We create results impact

אנשים. תהליכים. טכנולוגיות.