linkdin

מדיניות פרטיות – אברא

תאריך עדכון אחרון : 26.4.22

 1. מבוא
  • מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי איסוף המידע על ידי אברא טכנולוגיות מידע בע"מ ביחד עם החברות הבנות שלה (להלן: "החברה", "אנו", "אנחנו") בעת שימוש באתר החברה: https://www.abra-it.com/, ובכלל זה תת דומיינים מקושרים (להלן: "האתר", ו-"השירותים", בהתאמה). מטרתה של מדיניות פרטיות זו היא להסביר לך את המידע שנאסף והשימושים שהחברה עושה במידע. בטרם שימוש באתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, וכן את תנאי השימוש באתר] – תקנון האתר.
  • כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך אם תבחר שלא למסור לנו מידע, עלולה להימנע מאיתנו היכולת לספק לך שירותים. יש למסור ו/או לעדכן מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך. המידע שנמסר צפוי להישמר כולו או חלקו במאגרי המידע של החברה ו/או החברות הבנות שלה, בהתאמה, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי ענן, בארץ ו/או בחו"ל, לעתים במדינות המקנות רמת הגנה פחותה למידע אישי מזו המיושמת בישראל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרי המידע של החברה והחברות הבנות, בכפוף לדין, ולתנאי מדיניות פרטיות זו.
  • בעצם שימושך באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות זו (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עלייך להימנע או להפסיק כל שימוש באתר באופן מיידי.
  • מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.
 2. אילו סוגי מידע אנו עשויים לאסוף אודותייך?
  • יצירת קשר – לצורך קבלת מידע או פרטים נוספים אודות החברה ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה, מעבר למידע המצוי באתר, משתמש יכול לפנות אל החברה בהתאם לפרטי יצירת הקשר המופיעים בלשונית "צור קשר" המופיעה באתר. לצורך יצירת פניה באמצעות האתר, המשתמש עשוי להידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון, נושא הפניה) וכן ניתן לצרף קבצים או לשלב מלל חופשי.
  • מידע על פעילותך באתר – לרבות, כתובת IP, מיקום, זמני פעילות באתר, עמודים בהם ביקרת ומידע על המכשיר דרכו נעשה השימוש באתר.
  • הגשת מועמדות למשרה – לצורך הגשת מועמדות למשרה כלשהיא המפורסמת באתר החברה, תחת לשונית "קריירה", משתמש יוכל לשלוח קורות חיים בצירוף מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם, כתובת דוא"ל, טלפון ופרטים מזהים נוספים אם וככל שיידרשו), באמצעות דוא"ל למחלקת הגיוס של החברה.
 3. עוגיות (COOKIES)
  • באתר נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags , sdk's (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, ולצרכי אבטחת מידע.
  • עוגיות, באופן כללי, הן כלים המנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר וכדומה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
  • אנו עשויים לעשות שימוש בעוגיות צד ג' – למשל, עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ – Google Analytics באתר או באפליקציה, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: google.com/intl/en/policies/privacy. לרשימת העוגיות המלאה ניתן לעיין במדיניות העוגיות שלנו בתחתית העמוד.
  • תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע או מידע חיוני לתפעול האתר) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם תחסום או תמחק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים לך, ו/או חוויית השימוש שלך באתר ו/או בשירותים עשויה להיות מוגבלת.
 4. כיצד אנו משתמשים במידע?
  • המידע שנאסף ישמש אותנו למטרות העיקריות הבאות:
   • לצורך יצירת קשר.
   • לצורך שיפור חווית השימוש באתר.
   • לצורך ניהול, בקרה ושיפור השירותים שלנו.
   • לצורך מענה לשאלות, משלוח עדכונים, מידע והודעות.
   • לצורך טיפול בתלונות, מתן שירות לקוחות, לרבות עריכת סקרים.
   • לצורך טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו.
   • לצורך קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת.
   • לצורך אבטחת מידע.
   • לצורך העשרת תוכן האתר שלנו באמצעות עוגיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר.
   • לצורך קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו.
   • לצורך הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, ובכלל זה, התגוננות מתביעות.
   • לצורך משלוח פרסומים ודיוור שיווקי, לאחר קבלת הסכמתך, באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, רשתות חברתיות וכדומה.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע של מועמד למשרה בחרה לצורך בדיקת התאמתך למשרה (בין אם המשרה היא בחברה ו/או אצל החברות הבנות ו/או אצל לקוחות החברה) והליכי הגיוס, לרבות לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר (ובכלל זה משלוח הצעות עבודה מעת לעת באמצעי מדיה שונים כדוגמת דוא"ל או SMS), וכן לשם יצירת ושמירת הקשר איתך באמצעי מדיה שונים.
 5. העברת מידע לצדדים שלישיים:
  • אנו עשויים להעביר מידע אודותייך לצדדים שלישיים, בישראל או בחו"ל (לרבות במדינות המקנות רמת הגנה פחותה לעומת הדין הישראלי), וזאת לשם אספקת השירותים, ומימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הרשאתך.
  • חברות קשורות – אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות בנות וקשורות של החברה, בישראל או בחו"ל, למטרות השימוש המפורטות במדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין, לשם אספקת השירותים, לרבות ניהול סיכונים שלנו ושל החברות הקשורות.
  • ספקי שירות חיצוניים – אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו העסקית ומתן השירותים, כגון, ספקי מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות מחשוב ענן); ספקי שירותי גביה, , יועצי ביטוח, ספקי ניהול שירות לקוחות ושירותים נוספים במיקור חוץ.
  • רשויות מוסמכות, צווים שיפוטיים ו/או הליכים משפטיים – אנו עשויים לשתף את המידע על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
  • עסקאות מיזוג ורכישה – בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להעביר מידע אשר נאסף אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות מסוג זה), בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.
  • לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך ו/או על מנת לספק לך שירותים שביקשת, ובכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו, המידע האמור יהא כפוף לנהלי ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי ואנו לא אחראים לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.
  • אנו עשויים להעביר מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי שאין בו כדי לזהות אותך באופן אישי, לרבות למפרסמים, וזאת לכל מטרה שהיא לרבות על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים על ידי החברה ועל ידי הצדדים השלישיים.
 6. אבטחת מידע:
  • אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב גישה או שימוש לא מורשים כאמור, כל עוד אנו נוקטים בנהלי ובאמצעי אבטחת מידע מקובלים.
  • שים לב כי אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית. למשל: אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני) לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"), וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים, השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר, דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות. אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, אנא צור קשר איתנו לפי פרטי יצירת הקשר בסוף מדיניות זאת, באופן מיידי.
  • החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה על פי דין.
 7. משך זמן שמירת המידע

אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן הדרוש לצורך יישום המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו יוסיף להישמר אצלנו על פי דין.

 1. בקשות לעיון ו/או תיקון מידע:
  • תוכל לעיין במידע אודותייך ו/או לבקש את תיקונו ו/או מחיקתו אם מצאת כי הוא אינו נכון, שלם, או מעודכן, ובכפוף להוראות כל דין, על ידי משלוח בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני: contactus@abra-it.com.
  • לתשומת ליבך, כמפורט במדיניות פרטיות זו, ולצורך מתן השירותים, אנו עשויים לשתף מידע אודותייך עם צדדים שלישיים. הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק מידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים ולמדיניות שלהם.
 2. שינויים במדיניות הפרטיות:

אנו רשאים לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתנו  וללא התחייבות למתן הודעה. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "תאריך עדכון אחרון" בראש המסמך.

 1. יצירת קשר:

בכל שאלה הנוגעת למידע אודותייך ו/או תנאי מדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני: contactus@abra-it.com

 

abra Cookie Chart

Essential Cookies

Name Expiry Purpose
CookieLawInfoConsent At the end of 1 year        Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-necessary At the end of 1 year        Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category .
cookielawinfo-checkbox-functional At the end of 1 year        The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performance At the end of 1 year        Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-analytics At the end of 1 year        Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category .
cookielawinfo-checkbox-advertisement At the end of 1 year        Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-others At the end of 1 year        Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".

 

Functional Cookies

Name Expiry Purpose
UserMatchHistory At the end of  1 month        LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing.
lang At the end of the session LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting.
bcookie        At the end of  2 years        LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser ID.
lidc  At the end of 1 day        LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection.
bscookie  At the end of  2 years        LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website.

 

Analytical Cookies

Name Expiry Purpose
_gcl_au  At the end of  3 months Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_ga_FG228MPP8S  At the end of 2 years        This cookie is installed by Google Analytics.
_ga  At the end of  2 years        The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gid At the end of  1 day        Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_UA-197493222-1        At the end of  1 minute        A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_hjFirstSeen At the end of  30 minutes        Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user.
_hjIncludedInSessionSample At the end of  2 minutes        Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit.
_hjIncludedInPageviewSample        At the end of  2 minutes        Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit.
_hjAbsoluteSessionInProgress        At the end of  30 minutes        Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.
_hjTLDTest        At the end of the session To determine the most generic cookie path that has to be used instead of the page hostname, Hotjar sets the _hjTLDTest cookie to store different URL substring alternatives until it fails.
CONSENT At the end of  2 years        YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.

 

Advertisement Cookies

Name Expiry Purpose
test_cookie  At the end of  15 minutes        The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
IDE At the end of  1 year 24 days        Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile.
_fbp At the end of  3 months        This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
fr At the end of  3 months        Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
YSC At the end of  session        YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
VISITOR_INFO1_LIVE        At the end of  5 months 27 days        A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
yt-remote-device-id        never        YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-connected-devices never YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

 

Other Cookies

Name Expiry Content Purpose
outbrain_cid_fetch  At the end of  5 minutes   to analyze the use of our website. Google's privacy policy is available at: https://policies.google.com/privacy
AnalyticsSyncHistory At the end of  1 month   No description
li_gc At the end of  2 years          No description
_hjSessionUser_2855711 At the end of  1 year          No description
_hjSession_2855711 At the end of ,30 minutes          No description
cookietest At the end of  session   No description

 

 

Last updated as of [26.4.22]